tr

Bilgi Güvenliği Politikası

Anasayfa » Bilgi Güvenliği Politikası

1. Giriş ve Amaç:

Sultan Fatih Derneği (SUFDER), bilgi güvenliğinin önemini benimsemekte ve bu alandaki en iyi uygulamaları hayata geçirerek üyelerimizin, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin kişisel verilerinin ve hassas bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. Bu politika, SUFDER’in bilgi güvenliği yaklaşımını ve taahhütlerini açıklamaktadır.

2. Taahhütlerimiz:

  • Bilgi Güvenliği Bilincinin Yaygınlaştırılması: Tüm çalışanlarımızı ve üyelerimizi bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek için gerekli önlemleri alırız. Bilgi güvenliği politikamızı ve ilgili prosedürleri anlamalarını ve uygulamalarını teşvik ederiz.
  • Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi: Sürekli olarak bilgi güvenliği risklerini değerlendirir ve bu riskleri minimize etmek için gerekli önlemleri alırız. Bilgi varlıklarımızın hassasiyetine göre uygun koruma tedbirlerini belirler ve uygularız.
  • Erişim Kontrolü: Bilgiye sadece yetkili kişilerin erişmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alırız. Gereksiz erişimleri engellemek ve bilgiye sızma riskini azaltmak amacıyla etkin erişim kontrol mekanizmaları kullanırız.
  • Veri Koruma: Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda ilgili yasa ve düzenlemelere tam uyum sağlarız. Veri koruma politikalarımızı ve prosedürlerimizi düzenli olarak gözden geçirir ve güncelleriz.
  • Olay Yönetimi: Bilgi güvenliği ihlalleri ve olayları için hızlı ve etkili bir yanıt süreci geliştiririz. Olayların tespitini, müdahalesini ve iyileştirme önlemlerini içeren bir olay yönetimi süreci oluştururuz.
  • İzleme ve Denetim: Bilgi sistemlerimizi ve ağlarımızı düzenli olarak izler ve denetleriz. Güvenlik açıkları ve zayıflıkların tespiti ve düzeltilmesi için gereken adımları atarız.
  • Sürekli İyileştirme: Bilgi güvenliği politikalarımızı ve süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirme fırsatlarını ararız. Değişen tehditler ve teknoloji gelişmelerine uygun şekilde güncellemeler yaparız.

3. Sorumluluk ve Uygulama:

Bu politika, tüm SUFDER çalışanlarını, üyelerini ve ilgili tarafları bağlar. Herkes, bu politikaya uygun hareket etmeyi ve bilgi güvenliğini desteklemeyi taahhüt eder. Bilgi güvenliği ihlallerini bildirme ve riskleri paylaşma konusundaki sorumluluklarımızı yerine getiririz.

Bu politika, SUFDER’in bilgi güvenliği yaklaşımını yansıtmaktadır. Tüm çalışanlar, üyeler ve ilgili taraflar, bu politikayı anlamalı ve uygulamalıdır. Bilgi güvenliği politikası, zaman zaman gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir.

Tarih: 09.08.2023

Whatsapp
Sultan Fatih Derneği
Sultan Fatih Derneği
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1